Webbutik med Sveriges Bästa Priser!

Byggvaror till Rätt Pris

Biologiskt Reningsverk Mälaren

 

 Miljövänligt CE-märkt EU-godkänt 

 

Renar till högsta reningskraven helt utan kemikalier

Mälaren Biologiskt Reningsverk finns från 6 – 50 personers kapacitet

– komplett miljövänligt reningsverk med 10 års garanti, säkert och välbeprövat

Cellplast

 

Cellplast isolerar mot både värme och kyla

Cellplast används ofta som ett samlingsnamn för en mängd olika expanderade plaster. Beroende på kemisk sammansättning och sättet på vilket expansionen utförs, erhålls produkter med mycket olika egenskaper. Cellplastprodukter har funnits i bygg- och förpackningsmarknaden sedan början av 1950-talet.
EPS är en förkortning för Expanderad Polystyren. Råmaterialet är små polystyrenpärlor som fått absorbera 4-7% pentangas.

Vid uppvärmning med ånga expanderas (jäser) råmaterialet upp till ca 50 gånger ursprungsvolymen.

Jäsprocessen sker i två steg, förskumning och gjutning. Vid förskumning bestäms densiteten på den färdiga produkten och vid gjutningen får produkten sin slutliga form. Genom värme och expansion sammanfogas kulorna till block. Därefter konfektioneras blocken till isolerskivor genom skärning med varma trådar.

EPS Cellplast består av ca 98% luft som är innesluten i celler. Den stillastående luften i cellerna isolerar både mot värme och kyla.

3THERMO CONCEALED RADIATOR

 

3THERMO-radiatorn (dold eller för gipsinstallation) för seriell anslutning. Radiatorn bör täckas med ett standardlager av puts (1-2cm) eller gipsskiva.

3THERMO-systemet kräver ingen speciell gipsblandning och dess konstruktion förstärker putsen. Den kan användas vertikalt och horisontellt.

Du når oss på telefon 070 - 499 12 41

eller via mejl på info@byggarbob.se.

Följ Godkända Avlopp Syd på Facebook